«کاردار» معاون شستا بازداشت نشده

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ درحالیکه از روز گذشته برخی محافل خبری از بازداشت معاون امور هلدینگ های شستا با اتهام تخلفات مالی خبر می‌دهند، بررسی های نفیرنفت نشان می‌دهد «سعید کاردار» بازداشت نشده و در همان معاونت مشغول به کار است.