وزیر کار: با عزل دو مدیر در شستا، برکناری مدیران فاسد آغاز شده است‌

عبدالملکی وزیر کار ایران در گفتگوی خبری خود در صداوسیما گفت: افرادی در این وزارتخانه نفوذ کرده اند و ما به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده ایم، مدیران فاسد از همان روز نخست [در شستا] برکنار شده‌اند و برای مبارزه با فساد پشتمان به رئیس جمهور گرم است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وی در ادامه بیان کرد: در چند روز گذشته، برخی مدیران از جمله دو مدیر در شستا برکنار شده اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضائی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با بیان این که قطعا مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم ، بیان کرد: دهها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به دلیل انتصاب افراد نامربوط است.

عبدالملکی تاکید کرد: فاز اول ما سالم‌سازی است و اجازه نمی دهیم که مدیران ناسالم به کارشان ادامه دهند.

وی بیان کرد: چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد.

وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای مبارزه با فساد در شرکت های زیرمجموعه، پشت مان به رئیس جمهور گرم است.

وی گفت: عده ای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا می‌دانند، اما این‌ها قدرت‌های پوشالی هستند و این طور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آن‌ها برخورد کند.

عبدالملکی افزود: ممکن است آن‌ها یک سری رفتار‌های مذبوحانه رسانه‌ای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد بسیاری از این افراد استعفا می‌دهند؛ البته مراحل قضائی حتماً باید پیگیری و انجام شود.

عبدالملکی با بیان این که در چند ماه آینده در مدیران زیر مجموعه خود پالایش اساسی انجام می‌دهم، تاکید کرد: مدیران کارآمد و پاکدست قطعا ارتقاء می‌یابند.

شرکت ها و صندوق های زیر مجموعه متعلق به مردم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه، حق الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.

عبدالملکی در ادامه درباره برنامه خود برای افزایش بهره‌ وری در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، سازمان تامین اجتماعی، شستا و … نیز گفت: شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و … متعلق به مردم است، اما تاکنون این شرکت‌ها به نحو مطلوب مدیریت نشده است که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به کار بگیریم.

وی گفت: باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه تاکید کرده ام کمیته مقررات زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارگاه رفاه ایرانیان را که ۱۴ ستاد دارد و یکی از ستاد‌های آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است ایجاد کرده ایم.

وی همچنین درباره تعارض منافع افزود: در همه‌ ارکان دولت باید با تعارض منافع مبارزه شود و فقط به در حوزه اقتصادی نیست.