با انتصاب رئیس ستاد جذب و ارتقای منابع سرمایه انسانی؛

پایش مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری آغاز شد

با انتصاب فروزان در این مسئولیت، انتظار می‌رود تغییرات از صندوق ها و شرکت‌های سرمایه گذاری (شستا و هلدینگ ها) آغاز و به هیات مدیره ها برسد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حامد فروزان به سمت نایب رئیس ستاد جذب و ارتقای منابع سرمایه انسانی قرارگاه رفاه مردم منصوب شد.

قرارگاه رفاه مردم برای بهره گیری از ظرفیت متنوع و گسترده نخبگان و کارشناسان در این وزارتخانه تشکیل شده است.

این ستاد بناست بر نحوه انتصابات هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارت کار از جمله شرکت‌های صنعتی نظارت کند.