چه کسی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس می‌شود؟

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نفت‌ما‌ نوشت: محمدرضا محسنی و سید رحیم شریف موسوی به عنوان گزینه های اصلی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مطرح شده‌اند.

محسنی عضو هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران بوده و هم اکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی است و رحیم‌شریف موسوی مدیرعاملی پتروشیمی مارون و کیان را در کارنامه دارد.