آخرین خبر از گزینه‌های مدیر عاملی «صندوق بازنشستگی نفت» و «صندوق بازنشستگی کشوری»

چانه‌زنی ها برای انتصاب مدیران صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کشوری با وزرای نفت و تعاون ادامه دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اعلام منابع، تاکنون برای مدیر عاملی صندوق بازنشستگی نفت؛ آقایان کرباسیان، ضیغمی، بازرگانی، قنبری و محسنی مطرح شده است و برای این کرسی در صندوق بازنشستگی کشوری همچنان دو‌گزینه سعید شیرزادی و محمد اسکندری بیشترین شانس را دارند.