«علی رستمی» مدیرعامل شستا می شود؟

بازار گمانه زنی ها در مورد مدیرعامل آینده شستا کماکان داغ است، از ابراهیم بازیان گرفته تا محمد علی یزدانجو باجناق پرویز فتاح و داوود مددی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد؛ اما شنیده ها حاکی است که علی رستمی مدیرعامل شرکت خاک چینی جدیدترین گزینه مدیرعاملی شستا است که گویا از اقبال بیشتری برخوردار است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ رستمی سوابقی در شرکت تاصیکو‌ و صنایع معدنی را دارد و باید دید بالاخره وزیر کار چه کسی را برای هدایت شستا انتخاب می کند.