میرهاشم موسوی: «شستا» باید بهتر از این مدیریت شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: «شستا» بهتر از این می تواند مدیریت شود، صندوق این سازمان ضعیف نیست و مشغول تنظیم برنامه ها برای ایجاد ساز و کار تعادل در صندوق هستیم.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دیدار با نمایندگان تشکل‌ های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان کردستان گفت: اشکالاتی در صندوق تامین اجتماعی وجود دارد و راهی جز این نداریم که صندوق را طی دو سه سال به نقطه سر به سر برسانیم و درآمدها با مصارف یکی شود و این مهم قابل تحقق است.

موسوی با تاکید بر اینکه اگر فرصتی در صندوق تامین اجتماعی است، باید به نحو احسن از آن استفاده شود، اضافه کرد: باید زمینه برای مردم فراهم شود تا به عنوان بیمه شدگان وارد صندوق شوند و ما را در رفع چالش موجود یاری دهند.

وی ادامه‌داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) بهتر از این می تواند مدیریت شود، در بهره وری، سرمایه گذاری و طرح های صندوق اگر متمرکز شویم قطعا به شکل جهشی در امور موفق خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: صندوق این سازمان ضعیف نیست و مشغول تنظیم برنامه ها برای ایجاد ساز و کار تعادل در صندوق هستیم.