بیات: طرح‌ها باید در زودترین زمان ممکن راه‌اندازی شوند/ عدالت استخدامی برقرار شود

رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با تاکید بر ضرورت اجرای زمانبندی در پروژه‌ها گفت: طرح‌هایی که بهره‌وری شرکت را حتی یک درصد افزایش می‌دهند باید در زودترین زمان ممکن راه‌اندازی شوند و عدالت استخدامی در جذب سرمایه انسانی برقرار شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبدالحسین بیات  سیاست صندوق‌های بازنشستکی صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری را شفاف دانست و گفت: افزایش بازدهی عملکرد پروژه‌های کنونی و به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای اقتصادی، مدنظر است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت یکی از روش‌های به دست آوردن سهم بیشتر را از بازار، راهبرد تنوع تولید و نوآوری دانست و گفت: در بنگاه‌های اقتصادی سودآور، سبد فروش محصولات پایه و نهایی با توجه به نیاز کنونی بازار و پیش‌بینی درست تقاضا در آینده، برنامه‌ریزی می‌شود بنابراین پیش‌بینی پویا برای بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

بیات، ارزیابی سود براساس عملیات را با اهمیت دانست و تصریح کرد: اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها، سبب کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری و سرانجام افزایش سودآوری می‌شود.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی را باید با اصول مرتبط از جمله شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کرد، گفت: پروژه‌های در حال اجرا باید زمان‌بندی دقیق داشته باشند، بنابراین شفافیت برنامه پیشرفت و مالی پروژه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار ارزشمند است، از این رو، روند پروژه‌هایی که سبب افزایش بهره‌وری می‌شوند باید شتاب گیرد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت افزود: طرح‌هایی که بهره‌وری شرکت را حتی یک درصد افزایش می‌دهند باید در زودترین زمان ممکن راه‌اندازی شوند بنابراین، زمان‌بندی اجرا ضروری است.

بیات با بیان اینکه منابع‌انسانی کارآمد، سرمایه شرکت است، افزود: جذب سرمایه انسانی بایدشیوه‌نامه مشخصی داشته باشد تا ضمن جذب افراد متخصص، عدالت استخدامی نیز برقرار شود.

وی با یادآوری موضوع جامعیت محتوای قراردادها نیز تصریح کرد: پیش‌بینی موارد لازم در انواع قرارداد سبب حفظ منافع شرکت می‌شود، از این رو محتوای قراردادها به‌ویژه در بنگاه‌های اقتصادی نباید قابلیت تفسیر مختلف داشته باشد.

رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: به اندازه سهم خود باید کوشش کنیم در توسعه و رشد کشور ایفای نقش کنیم، این واقعیت است که هر کدام از پروژه‌های صندوق‌های نفت پیشرفت کند نفع آن به همه‌ کشور می‌رسد، به‌ویژه آنکه این طرح‌ها در حوزه نفت و انرژی و در مسیر تکمیل زنجیره ارزش افزوده قرار دارد.