«کریم زبیدی» معاون وزیر نفت می‌شود؟

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شنیده ها می گویند وزیر نفت قرار است کریم زبیدی را به عنوان معاونت برنامه ریزی وزارت نفت منصوب کند و محمد محمدی پور هم جایگزین زبیدی، در برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت شود.