وزارت نفت: بکارگیری مدیرکل حوزه وزارتی کاملا قانونی بود

به‌کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و دیگر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده‌اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و تأکید می‌شود انتصاب‌های یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های جاری صنعت نفت انجام شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ متن اداره کل روابط‌ عمومی وزارت نفت به این گزارش که امروز منتشر شده آمده است:

«۱- به‌کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و دیگر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده‌اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تأکید می‌شود انتصاب‌های یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های جاری صنعت نفت انجام شده است.

۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یادشده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به‌کارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان پذیر بوده است.

۳- درباره جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تأکید شده است، یادآور می‌شود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساساً استخدام افراد در قالب «مدت‌معین نوین» پیش از امضای همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.

۴- درباره حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و رقم پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از دریافت مجوز قانونی از وزیر نفت انجام شده و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.

۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسه‌های عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، از این رو انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهادهای نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانه‌ای در این خصوص برای نهادهای مسئول وجود ندارد.

۶- درباره انتشار اسناد طبقه‌بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و دیگر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد می‌کنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درباره انتشار اسناد محرمانه، تأکید می‌شود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است.