«حسن محمدی» مدیرعامل یک شرکت تخصصی می‌شود

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شنیده شده حسن محمدی مدیر سابق روابط عمومی شستا به زودی به عنوان مدیرعامل یک شرکت خصوصی قدیمی منصوب می‌شود.