احتمال فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

قربانزاده گفت: نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، به دلیل مشکلات ارزش گذاری دارایی‌های آن، توسط هیئت داوری در حال بررسی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، رباره لغو خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه گفت: نحوه خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه، به دلیل مشکلات ارزش گذاری دارایی های شرکت پالایش نفت کرمانشاه، در حال حاضر در دست بررسی هیئت داوری است.

او ادامه داد: موضوع واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه، مثل دیگر شرکت ها در برخی موارد چالشی شده است. حتما باید در برآیند تمام شرکت‌هایی که واگذاری آن ها به ترتیب فسخ شده یا در فرآیند فسخ شدن قرارداد هستند، یک بازنگری کلی صورت بگیرد.