«ابویی» از تاپیکو‌ کنار گذاشته شد

صبح امروز، حسین ابویی مهریزی مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو) از مسئولیت خود تودیع و رضا توکلی معاون مالی و تامین منابع تاپیکو تا انتخاب مدیر عامل به عنوان سرپرست این هلدینگ انتخاب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ صبح امروز، حسین ابویی مهریزی مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو) از مسئولیت خود تودیع و رضا توکلی معاون مالی و تامین منابع تاپیکو تا انتخاب مدیر عامل به عنوان سرپرست این هلدینگ انتخاب شد.