مجوز افزایش سرمایه شستا صادر شد

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از صدور مجوز افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید بررسی و بر اساس رسیدگی انجام شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بلامانع است.