شکایت متانول سازها از شرکت ملی گاز به قوه قضاییه!

یک منبع آگاه در گفتگو با نفت ما خبر داد که قرار است متانول سازها به دلیل ضرر و زیان هنگفتی که در نتیجه بدعهدی دولت در بحث خوراک متحمل شده اند، از شرکت ملی گاز شکایت کنند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ یک منبع آگاه در گفتگو با نفت ما خبر داد که قرار است متانول سازها به دلیل ضرر و زیان هنگفتی که در نتیجه بدعهدی دولت در بحث خوراک متحمل شده اند، از شرکت ملی گاز شکایت کنند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از متانول سازها در آستانه ورشکستگی اند و فروش متانول شان با هزینه های تولید آن تناسبی ندارد. در حال حاضر یک تن متانول در کشور چین که تقریبا تنها خریدار متانول ایران است به قیمت ۳۳۰ دلار به فروش می رسد در حالی که هزینه تولید همین مقدار از متانول، در سایر کشور ها از جمله هند و کره حدود ۴۴۰ دلار است! که این اختلاف قیمت بدلیل شرایط تحریمی کشور است که خریداری جز چین نیست!

وی افزود: عارض شدن این وضعیت در حوزه متانول سازی کشور نتیجه خلف وعده دولت در خصوص دادن امتیازهای ویژه به سرمایه گذاران عرصه پتروشیمی از جمله متانول سازهاست؛ به این معنا که دولت ابتدا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در اجرای پروژه های توسعه پتروشیمی و متانول می کند و به آنها وعده می دهد که خوراک ارزان و کافی در اختیارشان گذاشته و آنها را از پرداخت مالیات تا مدتی معین معاف می کند اما در عمل به دلیل سو مدیریت، عدم ثبات در سیاست های حوزه اقتصاد، کمبود گاز و اولویت مصارف خانگی و به ویژه جبران کسری بودجه از جیب پتروشیمی ها خلف وعده کرده و در میانه کار دست سرمایه گذاران را در پوست گردو می گذارد. هم اکنون متانول سازها کاسه صبرشان لبریز شده و خسته و ناامید از پیگیری های چند ماه اخیر، در صدد شکایت از شرکت ملی گاز به عنوان نماینده دولت به قوه قضاییه هستند. حال اینکه شکایت از یک بخش دولت به بخش دیگر آن تا چه اندازه می تواند برای متانول سازها دربردارنده نتیجه دلخواه باشد، حرف دیگری است.