نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت

نشست فصلی ارائه گزارش از طرح‌های احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های دارای مجوز قانونی حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات ‌گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، روز سه‌شنبه (۱۷ اسفندماه) با حضور جواد اوجی، وزیر نفت برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت
 • نشست مدیران پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت

برچسب‌ه