رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران معرفی شد

با صدور حکمی از سوی ناصر رضا علی، معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی پالایش و پخش، مهندس محمدرضا ناصری کریموند، بعنوان رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران معرفی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ گفتنی است کریموند دارای ۳۳ سال سابقه ارزشمند در عرصه های مختلف صنعت نفت و دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، کارشناسی ارشد مهندسی نفت و کارشناسی ارشد مدیریت تحول سازمانی می باشد.
همچنین پیش از این و به مدت ۵ سال ریاست حراست شرکت نفت فلات قاره ایران ، ۱۰ سال رئیس حفاظت پرسنلی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ۱۸ سال در کسوت های فنی و عملیاتی را برعهده داشته است.
از افتخارات وی در صنعت نفت می توان به کارمند نمونه وزارت نفت ، کسب عنوان حراست برتر شرکت ملی نفت در ۴ دوره و همچنین انتخاب حفاظت پرسنلی برتر شرکت ملی نفت ایران ، اشاره کرد.