مدیرعامل تامین اجتماعی خطاب به بازیان:

تا طی شدن تشریفات معمول صدور حکم قطعی به عنوان سرپرست شستا منصوب می‌شوید

در حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خطاب به ابراهیم بازیان آمده است: «جنابعالی تا طی شدن تشریفات معمول صدور حکم قطعی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منصوب می‌شوید.»

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حکم صادر شده توسط میرهاشم موسوی آمده است؛

جناب آقای ابراهیم بازیان

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با عنایت به بند ۱ دوهزارونوزدهمین جلسه مکرر ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ هیئت مدیره سازمان در چارچوب بند “چ” ماده ۱۲ اساسنامه سازمان و با رعایت و استناد به دویست و پنجاه و سومین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، جنابعالی تا طی شدن تشریفات معمول صدور حکم قطعی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منصوب می‌شوید. از درگاه خداوند منان توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته تکالیف در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد “تحول”، “عدالت” و “اعتماد افزایی” و ذیل حکمرانی تامین اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم مسألت می‌نمایم.

ابراهیم بازیان دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه تبریز و دانش آموخته مطقع کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت راهبردی است؛ پیش از این دارای سوابقی نظیر شهرداری ارومیه، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره مجتمع اقتصادی، رئیس هیئت مدیره شرکت پیشتازان مسکن سخا، بوده و در تعدادی از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و یا مشاور فعالیت داشته است.