انتصاب معاون جدید در تاپیکو

با حکم دکتر مسعود اسم خانی، مدیرعامل هلدینگ تاپیکو، حسن شاه ولدی به عنوان سرپرست معاونت مالی و تامین منابع این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  در مراسمی که در شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) برگزار شد؛ حسن شاه ولدی به عنوان سرپرست معاونت مالی و تامین منابع تاپیکو منصوب و از خدمات رضا توکلی تقدیر شد.

شاه ولدی پیش از این معاون مالی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیات مدیره هلدینگ حمل و نقل غدیر و معاون کل توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بوده است.