جدیدترین تغییرات قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا

جدیدترین تغییرات قیمتی فرآورده های پتروشیمی آسیا نشان می‌دهد این بازار هفته ‌ی پر تلاطمی را پشت سر گذاشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

جدیدترین تغییرات قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا به گزارش بازار نفت و گاز:

بنزن

بهای بنزن در هفته دوم جولای با ۱ دلار رشد در هر متریک تن به ۱.۱۲۶ دلار در متریک تن fob کره رسید. این شاخص میانگین لیکن های سوم، چهارم و پنجم در نیمه های اول و دوم آگوست، و نیمه اول سپتامبر را در بر می گیرد که در حال حاضر، هیچ پیشنهاد شفافی در بازار نداشته است. قیمت های اولیه سپتامبر در ۱.۱۲۶ دلار به ازای هر متریک تن fob کره ارزیابی شدند.

با توجه به افزایش قیمت fob کره و قیمت ها در بازار داخلی چین، شاخص cfr چین با رشد ۲ دلاری در متریک تن به ۱.۱۶۴ دلار در هر متریک تن رسید. لیکن های آگوست هر کدام در ۱.۱۷۴ دلار در متریک تن cfr چین محاسبه شدند؛ در حالی که ارزش لیکن های سپتامبر ۱.۱۵۴ دلار به ازای هر متریک تن بود و اسپرد فیزیکی آگوست-سپتامبر را به ۱۰+ دلار در متریک تن رساند.

تولوئن

تولوئن آسیا با ۵ دلار رشد در روز در ۱.۱۰۹ دلار در متریک تن fob کره و ۱.۰۸۰ دلار در متریک تن cfr چین گزارش شد. این شاخص ها شامل میانگین لیکن های سوم و چهارم در نیمه های اول و دوم آگوست می شوند که هیچ پیشنهاد مشخصی در بازار نداشتند. لیکن های fob کره در نیمه های اول و دوم آگوست هر کدام بالاتر از ارزش نفت خام در سطح روزانه ۱.۱۰۹ دلار در متریک تن ارزیابی شدند.

از طرفی، لیکن های cfr چین نیز در این دو نیمه با ارزش روزانه ۱.۰۸۰ دلار در متریک تن گزارش شدند که تا حدودی بهای قیمت نفت خام را دنبال کردند. اسپرد مکانی cfr چین و fob کره در ۲۹- دلار در متریک تن ثابت ماند. قیمت محموله ها با ترم تحویل ایکس تنک (تحویل درب مخزن مبدأ) شرق چین با ۳۰ دلار افزایش به ۸.۶۷۰ دلار در متریک تن رسید که براساس برابری واردات معادل با ۱۱۱۸.۳۶ دلار در هر متریک تن بود. شاخص cfr آسیای جنوب شرقی در هفته دوم جولای با ۹۱ دلار افت قیمت در متریک تن، تا ۱.۲۰۹ دلار در متریک تن محاسبه شد.

به گفته منابع صنعتی، در اوایل این هفته شاخص های خرید برای محموله های ورودی آگوست در حدود ۱.۱۵۰ دلار در هر متریک تن cfr آسیای جنوب شرقی شنیده شد؛ با اینکه پیشنهاد فروش تقریبا ۱.۲۲۰ دلار به ازای هر متریک تن بود. شاخص fob آسیای جنوب شرقی با ۷۱ دلار کاهش در هفته به ۱.۱۷۹ دلار در متریک تن رسید و در مقایسه با شاخص fob کره، ۷۰ دلار در متریک تن افزایش داشت.

پارازایلن

پارازایلن آسیا با ۱۳ دلار افزایش قیمت در روز به ۱۱۹۲.۵۰ دلار در متریک تن cfr تایوان/چین و ۱۱۷۲.۵۰ دلار در متریک تن fob کره محاسبه شد. این شاخص شامل لیکن های نیمه های اول و دوم سپتامبر، و نیمه دوم آگوست می شود. لیکن نیمه دوم آگوست در معاملات روزانه به ۱.۲۱۹ دلار در متریک تن رسید که هیچ پیشنهاد مشخصی در بازار به همراه نداشت. با حفظ اسپرد فیزیکی نیمه دوم آگوست/ نیمه اول سپتامبر در ۳۹.۷۵+ دلار در متریک تن، لیکن های نیمه های اول و دوم سپتامبر در ۱.۱۷۹.۲۵ دلار در متریک تن شنیده شد.

استایرن

مونومر استایرن آسیایی با ۱۰ دلار رشد روزانه در دومین هفته جولای به ۱.۲۶۱ دلار در متریک تن cfr چین و ۱.۲۹۱ دلار در متریک تن fob کره رسید. این شاخص میانگین حجم نیمه های اول و دوم آگوست را در بر دارد که با هیچ گونه پیشنهادی در بازار مواجه نشد. با در نظر گرفتن بازار داخلی چین، ارزش روزانه نیمه های اول و دوم آگوست (اوت) به ۱.۲۶۱ دلار متریک تن cfr چین ارزیابی شد.

ارزش روزانه محموله های fob چین نیز برای بارگیری در نیمه دوم جولای ۱.۳۲۹ دلار در متریک تن شنیده شد. بهای محموله ها با بارگیری در نیمه دوم آگوست ۱.۲۸۹ دلار در هر متریک تن بود و با این حال، اسپرد نیمه دوم جولای/ نیمه اول آگوست را به ۴۰ دلار در متریک تن کاهش داد. در بازار چین شرقی، قیمت ها با ۹۵ یوان افزایش در ۱۰.۵۴۵ یوان در متریک تن Ex tank ارزیابی شد که براساس برابری واردات معادل ۱۳۶۳.۵۱ دلار در هر متریک تن برآورد شد.

متانول

رنج قیمت متانول آسیایی در ابتدای هفته دوم جولای با ۳۱۴ دلار در هر متریک تن cfr چین، مطابق با قیمت های داخلی بدون تغییر ارزیابی شد. قیمت ها در بازار داخلی شرق چین با وجود تعیین سطح ۲.۵۲۰-۲.۵۱۰ دلار در متریک تن، افزایش ۵ دلاری در روز به ۲.۵۱۵ دلار در متریک تن Ex tank شنیده شد. قیمت محموله های cfr آسیای جنوب شرقی با ۳۶۴ دلار در متریک تن با وجود بحث های نقدی محدود، ثابت بود. متانول cfr کره با ۱۲ دلار افزایش در هفته به ۳۹۱ دلار در ۸ ژوئیه (جولای) برابر با ۱۷ تیر گزارش شد.

همچنین متانول cfr تایوان نیز در مدت مشابه با قیمت ۳۷۲ دلار در متریک تن ثابت محاسبه شد. پیشنهاد بارگیری محموله ها در آگوست با قیمت ۳۷۰ دلار در متریک تن cfr تایوان پذیرفته نشد. علاوه براین، قیمت متانول cfr هند با توجه به معاملۀ یک محموله روسی با حجم ۵.۰۰۰ متریک تنی با قیمت ۲۸۷ دلار در متریک تن cfr هند، ۲۸۷ دلار در متریک تن بود. آخرین بار در ۷ ژوئیه برابر با ۱۶ تیر، بحث های تحویل Ex tank هند در حدود ۲۶.۲۵ روپیه بر کیلوگرم شنیده شد.

اتیلن

اتیلن cfr آسیا در دومین هفته از جولای در ۹۲۰ دلار به ازای هر متریک تن ثابت ارزیابی شد. این ارزیابی در هفته ۲۰ دلار کمتر بود. اتیلن cfr آسیای جنوب شرقی نیز با ۲۰ دلار کاهش در روز به ۱.۰۳۰ دلار در متریک تن رسید که اسپرد خود را با cfr شمال شرق آسیا حفظ کرد. این ارزیابی هم در هفته ۲۰ دلار کمتر بود. قیمت محموله با ترم تحویل fob کره هم با ۲۰ دلار کاهش در هفته به ۹۳۰ دلار در متریک تن رسید که در همین راستا، بحث ها در بازارهای شمال شرق آسیا محدود بود.

پروپیلن

پروپیلن cfr چین در ۸ ژوئیه برابر با ۱۷ تیر در میان عدم نشانه های تجاری جدید، در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت سنگاپور ثابت بود. این شاخص با ۱۵ دلار کاهش در هفته را تجربه کرد. پروپیلن fob کره با وجود خاموش ماندن بحث های تجاری، در قیمت ۹۵۰ دلار در متریک تن ثابت ماند. این شاخص ۱۵ دلار در هفته کاهش داشت.

قیمت های شاندونگ چین در سطح ۷.۴۰۰ یوان در متریک تن بدون تغییر ارزیابی شد اما هیچ پیشنهاد جدیدی نداشت. قیمت cfr تایوان با ۳۰ دلار کاهش در هفته به ۹۵۰ دلار در متریک تن رسید که با قیمت cfr چین مطابقت داشت. بهای cfr جنوب شرق آسیا نیز با ۱۵ دلار افت قیمت در هفته به هر متریک تن ۹۶۵ دلار رسید.

بوتادین

قیمت بوتادین cfr چین در ۸ ژوئیه برابر با ۱۷ تیر ماه با قیمت ۱.۳۶۰ دلار در متریک تن مطابق با قیمت های cfr شمال شرق آسیا در روز ثابت ارزیابی شد. این شاخص ۳۰ دلار در هفته روند کاهشی داشت. ارزش cfr شمال شرق آسیا در روز با قبیمت ۱.۳۶۰ دلار بدون تغییر بود که نشان دهنده سطح معاملاتی در این رنج قیمت است. قیمت fob کره هم با همین محدوده قیمت به دلیل راکد ماندن فعالیت های تجاری ثابت محاسبه شد.

قیمت های نقدی داخلی چین ۱۰.۱۵۰ یوان در متریک تن گزارش شد که منعکس کننده سطوح معاملاتی در ۱۰.۳۰۰ یوان در متریک تن است. باتوجه به ارزیابی های cfr تایوان، این شاخص با دلار ریزش در هفته به سطح معاملاتی ۱.۳۶۰ دلار در متریک تن cfr شمال شرق آسیا رسید. بهای cfr جنوب شرق آسیا نیز با همین میزان کاهش به همین رنج قیمت رسید. اختلاف قیمت بین این دو شاخص cfr با توجه به عرضه نقدی مازاد ۴۰ دلار در متریک تن ماند.

PVC

قیمت PVC چین در هفته با ۵۰ دلار کاهش به ۱.۰۰۰ دلار در متریک تن رسید که پایین ترین سطح از اکتبر ۲۰۱۴ را رقم زد چون که با تضعیف تقاضای داخلی در چین، امیدها برای بهبود آن با اعمال مجدد قرنطینه در بخش هایی از شانگهای از بین رفت. به گفته یکی از منابع، چین به شدت به دنبال صادرات است اما در حال حاضر بحث صادرات در بازار مطرح نیست.

در بازار داخلی چین، PVC اتیلن با ۵۰۰ یوان افت قیمت در هفته به ۷.۰۰۰ یوان در متریک تن رسید. PVC کاربید هم با ۶۰۰ یوان کاهش در ۶.۷۰۰ یوان در متریک تن ارزیابی شد. بهای PVC کاربید در بازار داخلی چین در پایین ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۰ قرار دارد. قیمت های داخلی به دلیل کمبود تقاضا به حداقل رسیده اند؛ در حالی که تولیدکنندگان در چین برای صادرات بیشتر بایستی موجودی مخازن را کاهش دهند.

قیمت صادراتی PVC کاربید و PVC اتیلن چین به ترتیب تا ۹۰۰ و ۹۳۰ دلار در متریک تن fob چین پایین کشیده شدند. در هند نیز قیمت PVC با ۵۰ دلار ریزش به ۱.۲۰۰ دلار در متریک تن رسید که پایین ترین سطح از ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ را به ثبت رساند. تقاضا برای رزین PVC از مبدل ها نیز به دلیل تشدید باران های موسمی در هند که تقاضا برای تولید لوله های آبیاری را کاهش داده است، به حداقل رسیده است. در بازار داخلی هند، قیمت رزین PVC 104-102 روپیه به ازای هر کیلوگرم با ترم تحویل در موندرای بود که از ۱۰۸-۱۰۶ روپیه در کیلوگرم هفته قبل پایین تر بود.

بین الملل پتروشیمی منتخب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *