استمرار روزهای سرد بازار جهانی متانول

عدم خرید فروش آنی متانول در روز ۹ آگوست با توجه به نبود معاملات در بازار ادامه یافت. فروشندگان سعی می کردند که با کاهش قیمت های خود برای محصولات خود مشتری پیدا کنند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ قیمت های متانول ماه آگوست کماکان با ثبات است و بر اساس ترم تحویل فوب خلیج آمریکا هر گالن به قیمت ۱۱۵ سنت معامله می‌شود که یک سنت نسبت به ترم تحویل فوب مناطق آزاد آمریکا که ۱۱۶ سنت درهرگالن است کمتر است. صادرات آمریکا از ماه ژانویه تا ماه ژوئن ۶۳ درصد افزایش داشته است.

متانول در آسیا
متانول آسیا در ارزیابی ها برای روز ۸ آگوست با ۳ دلار افزایش نسبت به جلسه قبل به ۳۱۳ دلار در هر تن بر اساس ترم تحویلCFRچین رسید ضمن اینکه قیمت های تولیدمحلی در چین بیشتر بود و مذاکرات برای خرید های آنی در این روز کم بود. قیمت های متانول تولید محلی در شرق چین در روز ۸ آگوست به ۲۵۲۳ یوان بر اساس ترم تحویلEx Tank رسید. قیمت جنوب شرق آسیا بر اساس ترم تحویلCFR با ثبات بودوبه دلیل کم بودن تعداد مذاکرات انجام شده به۳۵۴دلاردر هر تن رسید.قیمت ها در هند باثبات و۲۷۱دلار در هر تن بر اساس ترم تحویل CFRهند بود.

متانول در آمریکا:
آمریکا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲,۳۵۷,۷۸۰تن متانول صادر کرده است که ۹۰۷,۸۶۱تن نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.صادرات آمریکا در ماه ژوئن، ۴.۶درصد یا ۱۶,۴۴۴تن نسبت به ماه می با میزان صادرات ۳۴۰,۳۳۸کمتر بوده است. کره جنوبی بزرگترین وارد کننده متانول آمریکا بوده است ودر ماه ژوئن ۱۳۴,۷۸۲تن متانول دریافت کرده است.دومین وارد کننده متانول آمریکا هلند است که ۶۱,۲۶۸تن متانول در ماه ژوئن از آمریکا وارد نموده است.تابوان با میزان واردات ۶۰,۶۴۲تن متانول سومین وارد کننده متانول آمریکا بوده است.

متانول در اروپا:
قیمت های متانول اروپا در بازار خرید های آنی در روز ۹ آگوست کاهش شدید داشت که به دلیل مشکلاتی در زنجیره تامین بود. یکی از فعالان بازار وضعیت این بازار را یک بازار خیلی آرام توصیف نموده که چشم همه فعالان به سطح رودخانه ها دوخته شده است.پلتس،قیمت متانول براساس ترم فوب روتردام رابرای تحویل در ۵تا ۳۰روز آینده در با ۱۹یورو کاهش نسبت به روز قبل ،برروی ۳۶۴یوروارزیابی نموده است. حداقل ۳ هزار تن متانول در روز ۹ آگوست با قیمت ۳۶۲ یوروبرای معامله انی، و برای ماه سپتامبر نیز برروی ۳۷۴ یورومعامله‌شده است.