سرپرست شرکت توسعه پلیمر کنگان منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل پتروشیمی جم، سرپرست شرکت توسعه پلیمر کنگان منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مهندس عبدالرضا قنبریان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم، طی صدور حکمی، محمد صادق فاضلی را به عنوان سرپرست شرکت توسعه پلیمر کنگان منصوب کرد.

همچنین در حکمی جداگانه حمیدرضا ولایتی مدیرعامل اسبق شرکت توسعه پلیمر کنگان به سمت مشاور مدیرعامل در امور پروژه های شرکت پتروشیمی جم منصوب گردید.