سه گزینه جدی وزارت کار دولت رییسی

بعد از عدم رای اعتماد مجلس به زاهدی وفا گزینه پیشنهادی رییسی، حال شنیده ها حاکی است که رییسی قصد دارد از بین سه گزینه، یک نفر را به بعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند‌.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  بر این اساس، صولت مرتضوی (معاون اجرایی رییس جمهور)، محمد عباسی(وزیر اسبق تعاون و معاون فعلی وزیر کشور) و حاج بابایی(وزیر اسبق آموزش و پرورش و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) سه گزینه مطرح برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که باید منتظر ماند تا گزینه پیشنهادی رییسی برای وزارت کار چه کسی خواهد بود!