ترکیب جدید سهامداران هلدینگ خلیج فارس

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سرمایه گذاری اهداف که پیش تر به طور غیرمستقیم (بامالکیت در شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا) دو کرسی هیات مدیره در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار داشت، حالا صاحب سهم دیگر «فارس»نیز شد تا در مجموع مالکیت خود را به ۳۶.۶ درصد برساند.