گسترش سرمایه‌گذاری در قالب توسعه و ساخت کارخانجات و تولید و فروش محصولات خوراک خبرخوان خوراک اتم