کشتی باتیس در بندرعسلویه پهلو گرفت

کشتی باتیس به منظور بارگیری ۴۴ هزار تن کود شیمیایی اوره در در اسکله پتروشیمی پردیس عسلویه پهلو گرفت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از پهلوگیری کشتی باتیس در اسکله پتروشیمی پردیس عسلویه خبر داد.

به گفته ی رضایی این کشتی ۲:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ، به منظور بارگیری ۴۴ هزار تن کود شیمیایی اوره در این بندر پهلو گرفته است.