مقایسه دلاری حقوق کارگران در ایران با ۶ کشور حاشیه خلیج فارس

مقایسه حداقل حقوق کارگران در ایران و ۶ کشور حاشیه خلیج فارس نشان دهنده شدت فشار کمرشکنی است که بر اثر ناچیز بودن حقوق و دستمزد به کارگران ایرانی وارد می شود.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛  بحث و چانی زنی بر سر حقوق و دستمزد کارگران ایرانی یک بار در سالجاری انجام شد و با وجود آن که نمایندگان کارگران در جلسه تعیین مزد این جلسه را بدون امضای حداقل مزد مصوب تعیین شده توسط کارفرمایان و دولت ترک کردند، نهایتا پرونده حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با مبلغ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.

تلاش نمایندگان کارگران برای ملزم کردن دیگر طرف های تعیین دستمزد به تشکیل جسله ترمیم مزد ۹۹ به جایی نرسید و تنها موفقیت آنها ابطال مصوبه مزد ۹۹ در هیات بدوی دیوان عالی کشور بوده است که حتی اگر این رای نهایی شود ، در افزایش حقوق کارگران در سالجاری تاثیری ندارد.

عصر ایران در گزارشی سطح دستمزد ماهانه کارگران در ۶ کشور حاشیه خلیج فارس به این شرح منتشر کرده است؛

حقوق ماهانه کارگران در کویت: ۴۶۸۴ دلار

حقوق ماهانه کارگران در قطر: ۱۹۲۳ دلار

حقوق ماهانه کارگران در امارات: ۱۳۶۱ دلار

حقوق ماهانه کارگران در عربستان: ۱۰۶۷ دلار

حقوق ماهانه کارگران در  بحرین: ۱۰۶۴ دلار

حقوق ماهانه کارگران عمان: ۸۴۵ دلار

این درحالیست که حقوق کارگران در ایران بر مبنای دلار ۲۲ هزار تومانی حدود ۱۱۸ دلار است.