“سعید کاردار” معاون شستا برکنار می شود

سعید کاردار معاون امور هلدینگ‌ها دومین تغییر روزهای آینده شستا خواهد بود.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ سعید کاردار از معاونت امور هلدینگ‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) کنار گذاشته می شود.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار نفیرنفت، این برکناری با نظر مستقیم شریعتمداری وزیر تعاون و نزدیکان او اعمال می شود.

پیشتر خبرگزاری راه دانا از رد صلاحیت کاردار برای تصدی معاونت امور هلدینگ های شستا توسط نهادهای نظارتی خبر داده بود.

انتصاب کاردار، معاون دانشجویی پیشین دانشگاه آزاد در یکی از مهمترین معاونت های شستا، از همان ابتدا با انتقادات بسیاری همراه بود.

پیش از کاردار، محمود مخدومی مدیرعامل هلدینگ تاپبکو و از زیرمجموعه های معاونت سعیدکاردار در شستا مجبور به کناره گیری شده بود.

شنیده می شود پس از برکناری کاردار، تغییرات در این شرکت سرمایه گذاری ادامه می یابد.