شستا‌: پولمان را از فدراسیون‌ فوتبال پس گرفتیم

مدیرعامل شستا می‌گوید پولی که از سوی پتروشیمی فن‌آوران به ویلموتس داده شده بود را از فدراسیون فوتبال پس گرفته است.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ مدیرعامل (شستا) درباره آخرین وضعیت بدهی فدراسیون فوتبال به شستا بابت طلب ویلموتس، می‌گوید: شستا پرداختی براساس مصوباتی قانونی از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت ورزش و جوانان داشت، با تعامل و اقدامات حقوقی مطالبات ما از فدراسیون فوتبال وصول شد و یا با تامین اموال متناسب با طلبمان، شناسایی اموال صورت گرفته و تشریفات قانونی آن طی شده است.

رضوانی فر ادامه داده است معادل ریالی دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال داده بودیم اما به نرخ روز آن را وصول کردیم.

این پول توسط پتروشیمی فن‌آوران به ویلموتس داده شده بود.