صدور ۳ حکم جدید در تاپیکو؛ محمود شیری به تاپیکو بازگشت

با حکم حسین ابویی، مدیرعامل تاپیکو، محمود شیری بعنوان مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و توسعه تاپیکو منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حکم مدیرعامل تاپیکو آمده است؛ رجا واثق دارم که همکاری های مشاوره ای آن جناب، سبب ساز تحولات سازنده در مجموعه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین خواهد شد.
در کارنامه مدیریتی شیری، مدیرعاملی تاپیکو و شرکت ملی صنایع مس ایران و همچنین مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چشم می خورد.

همچنین در احکام جداگانه ای از سوی ابویی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی بعنوان مشاور مدیرعامل در حوزه مالی و سرمایه گذاری و مهندس مهدی حکاک بعنوان مشاور مدیر عامل در حوزه مهندسی و فن آوری منصوب شدند.