انحراف ۱۹۰۰ میلیاردی بازسازی پتروشیمی آبادان در دوره مدیریت محمود مخدومی بر تاپیکو

پروژه واحد 600 پتروشیمی آبادان که پس از بارها آتش سوزی مشکوک بنا بود با هزینه 500میلیارد ریالی بازسازی شود، در دوره محمود مخدومی بر هلدینگ تاپیکو با انحراف 1900 میلیارد ریالی مواجه شده است و از سویی دیگر محصول تولیدی آنچنان نامرغوب است که تولیدات شرکت در انبارها دپو می‌شوند و خریداری برای آن پیدا نمی‌شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پایگاه خبری نفت ما از انحراف ۵ برابری پروژه ای شکست خورده خبر داده که حالا جزئیاتی بیشتر از مدیریت پر حاشیه ی مدیرعامل سابق هلدینگ تاپیکو را برملا کرده است.

بر پایه ی این گزارش؛ طرح تولید پی.وی.سی موسوم به طرح ۶۰۰ در پتروشیمی آبادان که قرار بوده با برآورد هزینه ی ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی به سرانجام برسد، با هزینه‌ای بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری نهایی رسیده تا هزینه تمام شده تولید پی.وی.سی در این پتروشیمی افزایش قابل توجهی یابد و بدون مشتری در انبارهای شرکت دپو شود.

این رسانه در گزارش خود انحراف ۵ برابری اجرای یک پروژه را از فاقد توجیه خوانده و کش دادن ۱۸ ماهه تعمیرات را ناشی از ناکارآمدی مدیریتی دانسته که تنها به تولید نامرغوب منجر شده که حتی متشری برای آن پیدا نمی شود.

براساس آنچه در گزارش به استناد نامه محسن علوی مدیرعامل پتروشیمی آبادان به سرپرست نظارت بر ناشران بازار پایه در بازار بورس در خردادماه گذشته آمده است، درحالی این پروژه موفقیت‌آمیز خوانده شده که هنوز از تحقق برنامه هایی که در ابتدا از پروژه ترسیم شده بود، اطلاع دقیقی منتشر نشده است.