مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کمیته امداد می‌آید

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس شنیده‌های رسانه‌ای، با استقرار عبدالملکی در وزارت تعاون، همکار سابق او، میر هاشم موسوی رییس مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز برنامه ریزی کمیته امداد به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و جایگزین سالاری خواهد شد.

همچنین از سعید شیرزادی که سابقه‌ی کار در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را دارد به عنوان مدیر عامل جدید سازمان بازنشستگی کشوری در دولت رئیسی نام برده می‌شود.