اجرای قانون تبدیل‌وضعیت ایثارگران و وابستگان در پتروشیمی‌ها

با ابلاغ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ ها و شرکت‌های پتروشیمی، حسب تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزیر نفت، شرکت‌های پتروشیمی نیز مشمول اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و وابستگان شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ هلدینگ خلیج فارس با ارسال ابلاغیه‌ای به شرکت‌های تابعه، روند جمع آوری اطلاعات را آغاز کرده است.