اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند

اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی با هدف اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، دستورالعمل مدیریت تعارض منافع و... در سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور احکام جداگانه‌ای اعضای کمیته تعارض منافع این سازمان را منصوب کرد.

براساس احکام صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی محمد رضا احمدی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات به عنوان دبیر و عضو کمیته؛ حسین صیاد، مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست؛ دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین و جمیل حق پرست، معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی به عنوان اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند.

براساس احکام انتصاب صادر شده از سوی دکتر سالاری اعضای کمیته تعارض منافع به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت تعارض منافع از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب ‌۲۹‏‏‏‏‏‏ اردیبهشت ۱۳۷۸) و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب ۱۱‏دی۱۳۷۳) مجلس‌ شورای ‌اسلامی، قانون منع مداخله کارکنان دولت(مصوب ۲۲‏دی۱۳۳۷) و مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی(مصوب ۲۹‏آذر۱۳۱۵) و‌ همچنین دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و موسسات تابعه (مورخ ۵‏‏‏‏‏ تیر۱۴۰۰) منصوب شده‌اند تا با تشریک مساعی و همکاری با اعضاء کمیته و همچنین سایر مراجع یا واحدهای ذیمدخل اقدامات مستمر را در چارچوب وظایف مصرحه در دستورالعمل مربوطه به‌عمل آورند .