مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در ادامه تغییرات حجت الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن، امروز محمد اسکندری به عنوان مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و معرفی شد.

گفتنی است پیش از اسکندری، اکبر افتخاری در این جایگاه قرار داشت که در سال ۱۳۹۸ و با حکم محمد شریعتمداری در صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به کار شده بود.