مدیرعامل سابق شستا کجا می‌رود؟

ماجرای «رضوانی فر» و گروه توسعه ملی

در محافل و رسانه‌ها آمده محمد رضوانی‌فر مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان مدیرعامل گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی - وزارت اقتصاد منصوب خواهد شد، حالا او مستقیما در این باره جزییات بیشتری گفته است. 

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محمد رضوانی فر در در این باره گفته: «بنده بنا ندارم به گروه توسعه ملی بروم و انتصاب خود را به سمت مدیر عاملی گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی را تکذیب می‌کنم.»