منبع آگاه: «مخبر» دیداری با «رضوانی‌فر» نداشته

یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری دیدار معاون اول رئیس جمهور با مدیرعامل سابق شستا و چراغ سبز دولت به «رضوانی فر» را نادرست خواند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این منبع در گفتگو با نفیرنفت گفت: احتمال می‌رود چنین خبری با هدف فضاسازی خاصی درز کرده و این دفتر قطعا چنین دیداری را از سوی معاون اول تکذیب می‌کند.