«بیات» تغییرات در صندوق های بازنشستگی صنعت نفت را آغاز کرد

با حکم عبدالحسین بیات رییس صندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم عبدالحسین بیات رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی نفت عباس حاجی صادق به عنوان رییس صندوق های بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت منصوب شد.