ربیعی از افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس خبر داد؛

افزایش ۱۴۸ درصدی سود خالص عملیاتی «فارس»

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جعفر ربیعی دستاوردهای این گروه را به مجمع گزارش کرد.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، اعلام کرد که فارس با کسب ۶۷ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی و کسب سود خالص ۳۶ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان ناشی از سرمایه‌گذاری های انجام شده، مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را کسب کرد.

ربیعی همچنین خبر‌ از افزایش سرمایه فارس در چند ماه پیش رو و تبدیل شدن این شرکت به اولین شرکت بازار سرمایه از نظر سرمایه ثبت شده خبر داد.