۳ انتصاب جدید عبدالملکی در وزارت تعاون

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احکامی جداگانه، علی حسین رعیتی فرد و سید محمد رضا حسینی را به ترتیب به سمت معاون روابط کار و معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه منصوب کرد.

همچنین وحید زارع فکری با حکم حجت الله عبدالملکی به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد