انتصابات جدید در شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت

سه عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت معرفی و مصطفی امید قایمی به عنوان مدیر عامل به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبدالحسین بیات ( رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی نفت ) ، ولی الله حاجی پور و ذبیح الله نعیمی به عنوان اعضای جدید جایگزین مهدی رحمتی، عباس بنی شریف و افخم زروانی شدند و مهندس بیات به عنوان رییس هیات مدیره و دکتر مصطفی امید قایمی به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف به کار خود ادامه می دهند.

همچنین سید مصطفی زین الدین دیگر عضو سابق هیات مدیره نیز در هیات مدیره جدید ماندنی شد.

شنیده های خبرنگار نفت ما حاکی است برخی مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری اهداف بزودی تغییر می کنند.