وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نیروهای انقلابی وکارآمد را منصوب کرده‌ایم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتصاب های اخیر اظهار داشت: نیروهای انقلابی و کارآمد را منصوب کرده‌ایم که ثمره آن را در آینده خواهیم دید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتصاب های جدید در این وزارتخانه گفت: بیشترین تعداد عزل و نصب‌ها در بین وزارتخانه های مختلف، در این وزارتخانه صورت گرفته که سه دلیل اصلی از جمله فساد اقتصادی، انواع محکومیت های امنیتی و اقتصادی و ناکارآمدی برای این عزل‌ها بوده است.

وی افزود: تعدادی از همکاران نیز یا بازنشسته شدند و یا خودشان تمایلی به ادامه فعالیت با این وزارتخانه نداشته‌اند، اما مایل به همکاری با آنها بوده ایم از این رو همه کسانی که از این مجموعه خارج شدند مشکل نداشته‌اند.

وی تاکید کرد: ظرف ۲ تا سه هفته آینده، گزارش کاملی را به قوه قضاییه ارسال خواهیم کرد.

عبدالملکی با تاکید بر این که نیروهای انقلابی، کارآمد، دست پاک و فسادستیز را منصوب کرده ایم، تصریح کرد: این نیروها را به صورت دائم رصد خواهیم کرد اگر کوچکترین مشکلی داشته باشند عزل می شوند؛ اکنون تیمی که شکل گرفته بسیار توانمند است که ثمره آن را در عملکرد این وزارتخانه در آینده خواهیم دید.