سالانه ۵ میلیون تن متانول به تولید پروپیلن اختصاص می یابد

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اجرای طرح های پیشران MTP خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ها در زنجیره های مختلف از پروپیلن سالانه در حدود 5 میلیون تن از ظرفیت متانول کشور به تولید پروپیلن اختصاص خواهد یافت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مسعود سایه بان رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص چشم انداز اجرایی شدن طرح های پیشران، گفت: طرح های پیشران صنعت پتروشیمی با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و با هدف جبران کمبود خوراک های مورد نیاز صنایع تکمیلی و نیز تنوع بخشی سبد محصولات، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی از دو سال پیش با محوریت مدیریت و برنامه ریزی و توسعه تعریف شد.

وی با بیان اینکه طرح های پیشران در قالب ۳۳ طرح تعریف شده است، افزود: در حال حاضر ۲۰ طرح مجوز احداث را دریافت کرده است که تعدای از آنها در سبد جهش سوم صنعت پتروشیمی گنجانده شده اند که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: با توسعه طرح های پیشران در زنجیره های اصلی پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن، اوره و بوتادین ، ۲۰ نوع محصول جدید پتروشیمی تولید می شود که ضمن ارزآوری از طریق صادرات، در حدود ۷۰ درصد از واردات محصولات پتروشیمی نیز کاهش می یابد.

رئیس کل امور تحقیقات بازار مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه یکی از راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی را تکمیل زنجیره متانول خواند و افزود: در حال حاضر ظرفیت متانول کشور بالغ بر ۱۲ میلیون تن است و با راه اندازی طرح های فعال متانول کشور تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)، این ظرفیت سالانه به ۲۳ میلیون تن خواهد رسید.

وی تاکید کرد: ورود ایران به جمع تولیدکنندگان متانول در جهان، موجب کاهش متوسط راندمان جهانی واحدهای متانول شده است، بطوری که بر موازنه تجارت جهانی این محصول تأثیر بسزایی خواهد داشت.

به گفته سایه بان، پیش بینی می شود مازاد عرضه متانول تا حدودی سبب افت قیمت جهانی این محصول شود.

اجرای طرح های پیشران MTP

مسعود سایه بان، همچنین در مورد راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص توسعه زنجیره الفین ها، گفت: با در نظر گرفتن میزان کمبود پروپیلن درکشور و نیاز صنایع پایین دستی به این نوع از محصول، مدیریت برنامه ریزی NPC با در نظر گرفتن توسعه زنجیره الفین ها به ویژه پروپیلن و مشتقات آن نسبت به تعریف و اجرای طرح های MTO/MTP اقدام کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های پیشران MTP در زنجیره های مختلف از پروپیلن که هم اکنون توسط هلدینگ پارسیان و هلدینگ پتروفرهنگ و فاتح صنعت کیمیا در دست اجراست، سالانه در حدود ۵ میلیون تن از ظرفیت متانول کشور به تولید پروپیلن اختصاص می یابد.

سایه بان اظهار کرد: ایجاد تعادل در بازارهای جهانی متانول و نیز همگام سازی با الگوهای جهانی مصرف متانول بخصوص در چین و نیز تامین تقاضای داخل از دیگر اهداف تعرف و اجرای طرح های MTO/MTP است.

به گزارش نیپنا، وظایف و نحوه فعالیت امور تحقیقات بازار مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرح ذیل است:

-انجام مطالعات بازار طیف کامل محصولات پایه، میانی و نهایی تولیدی صنعت پتروشیمی محصولات پتروشیمی شامل مواد الفین و آروماتیک، مواد شیمیایی و کودها، مواد پلیمری، سوخت و خوراک در راستای تحقق اهداف بلندمدت استراتژیک صنعت پتروشیمی کشور با هدف ارائه گزارش های تحلیلی و توجیهی به مدیران ارشد صنعت پتروشیمی بمنظور تصمیم سازی های کلان .

-تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنایع پایه، میانی و نهایی محصولات پتروشیمی با توجه به مزیت رقابتی کشور و نیاز بازار جهانی در جهت تکمیل زنجیره ارزش .

-بررسی و برآورد قیمت خوراک و طیف محصولات پتروشیمیایی.

-پایش و ارزیابی فناوری های کاربردی در صنعت و نوآوری در فناوری ها در راستای تکمیل زنجیره ارزش با توجه به مزیت های کشور بمنظور تعیین فناوری­های در دسترس و دارای مزیت رقابتی.

-هدایت طرح های ارائه شده از سوی متقاضیان سرمایه گذاری با توجه به تکنولوژی و خوراک های دردسترس مطابق شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت.