استخدام پتروشیمی سال ۱۴۰۰

شركت نگهداشت كاران از ميان داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی جهت بکارگیری در صنعت پتروشیمی فراخوان صادر کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت نگهداشت کاران در نظر دارد جهت کارگاه پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد از میان داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی به شرح جدول ذیل ، تعداد محدودی نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای سال ۱۴۰۰ ، صرفا از میان داوطلبین مرد و بومی استان خراسان شمالی پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و عملی، مصاحبه عمومی، تخصصی و روان شناختی، معاینات پزشکی و گزینش، با انعقاد قرارداد در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی بصورت قرارداد مدت موقت دعوت به همکاری نماید.

* شرط حداقل معدل برای مقطع دیپلم ۱۴ ، فوق دیپلم و لیسانس ۱۳ و فوق لیسانس ۱۵ می باشد.

برای مشاهده جزئیات اینجا کلیک کنید