مدیرعامل «ساتا» منصوب شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، «فرشاد نجفی پور» به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ابقا شد.