متانول آسیا در هفته پیش رو

احتمال می‌رود بازه قیمتی متانول آسیا در این هفته به دنبال جهت قیمتی واضح‌تر، گستره پایینی داشته باشد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بعد از افت ۱۸۰ یوانی قیمت‌های داخلی متانول چینی در ۱۲ نوامبر، معامله‌کنندگان بازار احساس کردند که تطبیق قیمتی بیش از حد انتظار صورت گرفته است.

انتظار می‌رود تولیدکنندگان متانول غرب آسیا همزمان با افت قیمت‌ها در اروپا و کاهش جذابیت آن‌ها، حجم‌های نقدی بیشتری را روانه آسیا کنند.