«برزگر جوینی» مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌شود؟

برخی محافل خبری از نهایی شدن انتصاب «پیام برزگر جوینی» رئیس حراست اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر می‌دهند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ «برزگر جوینی» از نیروهای نزدیک به عبدالحسین بیات است و از مرداد سال ۸۹ به مدت ۲ سال به عنوان رئیس حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت کرده و پس از آن از مسئولیت خود کنار گذاشته شده بود.

زمزمه این انتصاب واکنش های متفاوتی را در محافل خبری و صنعتی برانگیخته است.