«مرتضی شاهمیرزایی» عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

وزیر نفت با صدور حکمی، مرتضی شاهمیرزایی را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در متن حکم جواد اوجی وزیر نفت به مرتضی شاهمیرزایی آمده است:

« حسب اختیارات تفویض شده به اینجانب از سوی مجمع محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱.۰۲.۱۹مجلس شورای اسلامی و با عنایت به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید.

از خداوند قادر متعال برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، با همکاری دیگر اعضای محترم هیات مدیره شرکت، توفیق خدمت به مردم و صیانت از اموال و امانت ملی که به شما سپرده می شود مسئلت دارم.»