«روحیه جهادی» رمز موفقیت دمیده شدن روح امید در شستا؛

کارکنان و سهامداران امیدوارتر از همیشه؛ «رستمی» پیشگام در تحقق برنامه‌های دولت

«علی رستمی» مدیرعامل شستا تنها با گذشت ۲ماه از دوره مدیریت خود، با تغییراتی که با رمز «روحیه جهادی» ایجاد کرده، رضایت و امید فراوانی را در بین کارکنان شرکت‌های تابعه و سهامداران به وجود آورده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در طی ۲ماه حضور رستمی در راس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، تغییرات با شتاب بالایی پیش رفته و علاوه بر برکناری مدیرانی که در دوره گذشته موجب نارضایتی و یا تضعیف سهام شرکت‌ها شده بودند، انتصابات نیز با توجه ویژه به برنامه‌های آیت‌الله رئیسی و از میان جوانان گام دوم انقلاب صورت گرفته است.

توجه به افزایش سرمایه‌گذاری، تلاش برای ایجاد شغل در کنار تولید ثروت، تعریف پروژه‌های جدید با تکیه بر توان داخلی، توجه ویژه به خودکفایی در بخش‌های مختلف و اقدامات عام المنفعه از دیگر دست آوردها و دستورات «علی رستمی» در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شمار می‌رود.

در این بین؛ «وزارت مردم» پیشگام در تحقق وعده‌های دولت، به مردم استان‌های محروم وعده داده است در کنار تخصص، تعهد و روحیه جهادی، به ارتقای مدیران بومی و استفاده از آنان به عنوان مدیران عامل شرکت ها بیش از پیش توجه داشته باشد.

وعده‌ای که سالیان طولانی‌ست خواسته استان‌های محروم و صنعتی به شمار می‌رود و آیت‌الله رئیسی در سفر به استان‌های خوزستان و بوشهر وعده داده بود که خیلی زود این خواسته محقق خواهد شد.

خواسته‌ای که شنیده شده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با مدیریت «علی رستمی» در آن پیشقدم خواهد بود و به عبارت دیگر، شستا را به خط مقدم تحقق وعده ها و برنامه های دولت آیت‌الله رئیسی و وزارت مردم تبدیل خواهد کرد.