کارکنان و خانواده‌های ایثارگر زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی «رسمی» می‌شوند

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور تبدیل وضعیت کارکنان و خانواده‌های ایثارگران شاغل در موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها و مجموعه‌های تابعه این سازمان را صادر کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در پیوست این ابلاغ، اسامی تمامی شرکت‌های مشمول پیوست شده است.